Kontakt

JUDr. Andrea Stupárová - advokátka

Adresa kancelárie:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
2.poschodie

IČO: 50224620
DIČ: 1121398091

Telefón: +421 908 913 974

Email:
advokat@akstuparova.sk
andreastuparova@gmail.com


Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2290 3807

Search